Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
174/2020
31.12.2020
Faktúra dopravné služby vo verej. záujme za 12/2020
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
173/2020
31.12.2020
Faktúra Vodné - vyúčtovanie
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
-63,26 €
172/2020
31.12.2020
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
17,04 €
171/2020
31.12.2020
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - BD 110 - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-7,54 €
170/2020
31.12.2020
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie 9/V TS - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-43,40 €
169/2020
31.12.2020
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie 83/V TS - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-30,83 €
168/2020
31.12.2020
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - KD - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
2,24 €
167/2020
31.12.2020
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - BD 9 - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
63,88 €
166/2020
31.12.2020
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - spoločné priestory BD 13 - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-4,24 €
38/2020
28.12.2020
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 13/5 (Bednáriková)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
161,22 €
37/2020
28.12.2020
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 13/4 (Kalužová)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
161,22 €
36/2020
28.12.2020
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 13/1 (Podhorány)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
161,22 €
35/2020
28.12.2020
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 110/1 (KúkolPeter)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
162,93 €
34/2020
28.12.2020
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 113/5 (Gregor)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
155,51 €
33/2020
28.12.2020
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 113/2 (Petrčková)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
172,08 €