Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
3/2022
17.01.2022
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
42,00 €
167/2021
17.01.2022
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
587,75 €
166/2021
12.01.2022
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - BD 110 spoločné priestory - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-9,44 €
165/2021
11.01.2022
Faktúra zimná údržba miestnych komunikácií
Peter Hric autodoprava, Lúčky 335, Lúčky, 03482
604,80 €
164/2021
11.01.2022
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - KD - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
1,03 €
163/2021
10.01.2022
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
162/2021
10.01.2022
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovacia faktúra za verejné osvetlenie Malatíny 9/V TS
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
328,54 €
161/2021
10.01.2022
Faktúra Vodné - vyúčtovanie
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
38,22 €
160/2021
07.01.2022
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - BD 13 spoločné priestory - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-0,21 €
159/2021
05.01.2022
Faktúra použitie špeciálneho vozidla a likvidácia odpad.vody - obecné nájomné BD
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
258,50 €
158/2021
05.01.2022
Faktúra Aktualizácia programov na CD rok 2021 - systémová podpora a licenčná zmluva
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
37,80 €
157/2021
05.01.2022
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - vyúčtovaie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
297,29 €
156/2021
05.01.2022
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - BD 9 - vyúčtovaie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
158,81 €
155/2021
04.01.2022
Faktúra vedenie účtovníctva 12/2021
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
2/2022
03.01.2022
Faktúra pripojovacie služby za 01/2022
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €