Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
68/2022
16.06.2022
Faktúra Príspevok na dopravné služby vo verejnom záujme za 05/2022
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
67/2022
16.06.2022
Faktúra zmes. komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 131,74 €
66/2022
16.06.2022
Faktúra zmes. komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
107,54 €
65/2022
16.06.2022
Faktúra vývoz odpadu, pristavenie a manipul.kont.
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
271,98 €
64/2022
13.06.2022
Faktúra 1 ks rebrík 3x11 univerzálny
GABEKO s.r.o., Rybany 375, Rybany, 85636
166,08 €
11/2022
13.06.2022
Objednávka 1 ks rebrík 3x11 univerzálny
GABEKO s.r.o., Rybany 375, Rybany, 85636
170,00 €
63/2022
09.06.2022
Faktúra Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
201,77 €
24/2022
09.06.2022
Zmluva Dodatok č. 14 k Zmluve o dielo
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
62/2022
08.06.2022
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
61/2022
08.06.2022
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101
27,91 €
23/2022
08.06.2022
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2022 (AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
125,84 €
10/2022
08.06.2022
Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
205,00 €
60/2022
02.06.2022
Faktúra vedenie účtovníctva 05/2022
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
250,00 €
59/2022
02.06.2022
Faktúra Servisná perióda 06/2022
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
22/2022
02.06.2022
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
ERSTAV, s.r.o., K cintorínu 561/45, Žilina, 010 04
0,00 €