Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
3/2021
21.01.2021
Objednávka ochranné pracovné pomôcky, reťaz do motor.píly
Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 03101
50,00 €
2/2021
21.01.2021
Objednávka služby zimnej údržby - odhŕňanie snehu
Michal Zaťko, Dúbrava 215, Dúbrava, 03212
1 000,00 €
17/2021
21.01.2021
Faktúra Aktualizácia programov na CD rok 2021 - systémová podpora a licenčná zmluva
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
33,60 €
16/2021
21.01.2021
Faktúra ochranné pracovné pomôcky, reťaz do motor.píly
Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 03101
46,70 €
15/2021
19.01.2021
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
526,43 €
14/2021
14.01.2021
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
34,50 €
1/2021
14.01.2021
Objednávka Stravné lístky 1.Q.2021
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
491,52 €
13/2021
12.01.2021
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
12/2021
12.01.2021
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
11/2021
12.01.2021
Faktúra dopravné služby vo verej. záujme za 12/2020
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
10/2021
12.01.2021
Faktúra Vodné
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
-63,26 €
1/2021
12.01.2021
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom - jedlé oleje a tuky
INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, 911 01
0,00 €
9/2021
08.01.2021
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
17,04 €
8/2021
08.01.2021
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - BD 110 - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-7,54 €
7/2021
08.01.2021
Faktúra dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie 9/V TS - vyúčtovanie
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-43,40 €