Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
32/2020
28.12.2020
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 113/1 (Macík)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
175,65 €
165/2020
28.12.2020
Faktúra výroba letákov
NORAMI s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01
145,20 €
164/2020
28.12.2020
Faktúra čistenie kanalizácie pre BD 113
EKO - SERVIS LM s.r.o., Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš, 031 01
193,40 €
36/2020
21.12.2020
Objednávka kontajner na BRKO
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
350,00 €
31/2020
21.12.2020
Zmluva Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
163/2020
21.12.2020
Faktúra použitie špeciálneho vozidla - čistenie ČOV BD 113
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
111,56 €
162/2020
21.12.2020
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
35/2020
18.12.2020
Objednávka tlač letákov
NORAMI s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01
150,00 €
34/2020
18.12.2020
Objednávka TONER Ecodata HP 2ks
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
30,00 €
33/2020
18.12.2020
Objednávka čistenie ČOV pre BD 113 vrátane dopravy a likvidácie odpadovej vody
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
120,00 €
32/2020
18.12.2020
Objednávka čistenie kanalizácie pre BD 113
EKO - SERVIS LM s.r.o., Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
31/2020
18.12.2020
Objednávka doprava výfrezu
Autodoprava Staroň s.r.o., Pavčina Lehota 16, Pavčina Lehota 16, 031 01
250,00 €
161/2020
18.12.2020
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu 11/2020
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
602,17 €
160/2020
18.12.2020
Faktúra zhodnotenie odpadu 20 03 08
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
208,32 €
159/2020
18.12.2020
Faktúra TONER Ecodata HP 2ks
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
27,00 €