Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
19/2023
24.07.2023
Objednávka stavebné a búracie práce - schodisko OcÚ, BD9
Stavmil s.r.o., Betliarska 22, Bratislava, 85107
500,00 €
86/2023
20.07.2023
Faktúra letecké snímkovanie obce
CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, Banská Bystrica, 97401
237,60 €
18/2023
20.07.2023
Objednávka kosenie verejných priestranstiev
VIAVITAL-TEAM s.r.o., Partizánska Ľupča 423, Partizánska Ľupča, 03215
500,00 €
17/2023
20.07.2023
Objednávka stavebný materiál KD
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 90101
900,00 €
85/2023
17.07.2023
Faktúra zber a zhodnotenie kuchynského odpadu
OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
21,60 €
16/2023
17.07.2023
Objednávka stavebný materiál OcÚ
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 90101
900,00 €
84/2023
14.07.2023
Faktúra Servisná perióda 07/2023
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
22/2023
13.07.2023
Zmluva Príloha číslo 1 k zmluve č. Z07082015040
ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 15/A, Bratislava, 82104
0,00 €
21/2023
13.07.2023
Zmluva Zmluva o dielo na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie
Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, Bratislava , 83102
13 400,00 €
20/2023
13.07.2023
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2023 (VIAVITAL-TEAM s.r.o.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
297,36 €
83/2023
11.07.2023
Faktúra Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc, správy o kontrole
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
123,84 €
82/2023
11.07.2023
Faktúra Vodné - vyúčtovanie 1.polrok 2023
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
-12,13 €
81/2023
10.07.2023
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 06/2023
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101
32,32 €
80/2023
10.07.2023
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 06/2023
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
79/2023
10.07.2023
Faktúra služby technika BOZP a PO za 2.Q. 2023
Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 03901
86,40 €