Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
158/2020
18.12.2020
Faktúra doprava výfrezu
Autodoprava Staroň s.r.o., Pavčina Lehota 16, Pavčina Lehota 16, 031 01
240,00 €
157/2020
16.12.2020
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
34,50 €
30/2020
10.12.2020
Objednávka oprava okna BD 13/1
Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212
140,00 €
30/2020
10.12.2020
Zmluva Zmluva o výpožičke - sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, Bratislava, 824 67
0,00 €
29/2020
10.12.2020
Objednávka zemné práce k ČOV
Daniel Zaťko, Dúbrava 215, 032 12
1 100,00 €
156/2020
10.12.2020
Faktúra zemné práce pri povodni počas II. a III.SPA
Daniel Zaťko, Dúbrava 215, 032 12
2 010,00 €
155/2020
10.12.2020
Faktúra zemné práce k ČOV
Daniel Zaťko, Dúbrava 215, 032 12
974,40 €
154/2020
10.12.2020
Faktúra oprava okna BD 13/1
Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212
131,88 €
153/2020
08.12.2020
Faktúra Overenie IÚZ za rok 2019 a overenie VS za rok 2019
MAKROAUDIT s.r.o., Studenohorská 24, Bratislava, 84103
624,00 €
152/2020
08.12.2020
Faktúra Služby technika PO a BOZP 4.Q.2020
Mgr. Jana Gärtnerová, Stodolova 1895/5, Liptovský Mikuláš, 03101
60,00 €
151/2020
08.12.2020
Faktúra Príspevok na dopravné služby vo verejnom záujme za 11/2020
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
150/2020
08.12.2020
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 11/2020
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
29/2020
07.12.2020
Zmluva Poistná zmluva č. 511122314
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
534,34 €
28/2020
07.12.2020
Zmluva Poistná zmluva č. 511122316
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
392,43 €
149/2020
04.12.2020
Faktúra použitie špeciálneho vozidla - ťahanie žumpy, pretláčanie potrubia
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
143,74 €