Kontakty

Adresa:

Obec Malatíny
Malatíny č. 9
032 15 pošta Partizánska Ľupča

Starosta obce: 0905 563 461 - Ing. Jaroslav Podhorány
Obecný úrad: 044/559 33 20 alebo 0903 998 771 - referent Ing. Zuzana Jašková 
E-mail: info@obecmalatiny.sk

Úradné hodiny pre verejnosť: utorok a štvrtok 7:00 - 16:00

Fakturačné údaje obce:

Obec Malatíny
Malatíny č. 9
032 15 pošta Partizánska Ľupča

IČO: 00315605
DIČ: 2020581563

Číslo účtu: IBAN SK92 5600 0000 0081 0729 5001 
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš

Mapa obce

Kontaktný formulár