Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
110/2018
21.08.2018
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
569,70 €
109/2018
21.08.2018
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
29,57 €
108/2018
21.08.2018
Faktúra Výmena el. ohrievačov BD 110/4 a 113/8
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
632,28 €
107/2018
21.08.2018
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
106/2018
21.08.2018
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
33/2018
14.08.2018
Zmluva Kúpna zmluva o predaji nehnuteľností (Palúch)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
3 348,00 €
32/2018
14.08.2018
Zmluva Kúpna zmluva o predaji nehnuteľností (Kováčik)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
1 100,00 €
105/2018
14.08.2018
Faktúra Členský príspevok rok 2018 - vypracovanie evidenčných listov a EPM
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG, 9, Malatíny, 03215
390,00 €
104/2018
09.08.2018
Faktúra Elektropráce - objednávka 18/2018
Ján Šturek - EL ŠTUR, 76, Partizánska Ľupča, 032 15
2 640,00 €
19/2018
08.08.2018
Objednávka Výmena el. ohrievačov BD 110/4 a 113/8
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
635,00 €
18/2018
08.08.2018
Objednávka Elektroinštalačné práce pri prekládke el. vedenia - úprava VP pr NBD
Ján Šturek - EL ŠTUR, 76, Partizánska Ľupča, 032 15
2 640,00 €
103/2018
07.08.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
102/2018
07.08.2018
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
101/2018
07.08.2018
Faktúra Na základe mandátnej zmluvy - fakturácia za stavebný dozor na stavbu "Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny"
Ing. Pavol Tkáč - PROING, Liptovská 2127/6, Ružomberok, 03401
600,00 €
100/2018
07.08.2018
Faktúra servisná perióda august 2018 a toner
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
78,00 €