Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
199/2019
31.12.2019
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
458,99 €
198/2019
31.12.2019
Faktúra Oprava vchodových dverí v BD 13
Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212
498,62 €
197/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
0,88 €
196/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - OcU
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
19,86 €
195/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - VO
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
134,74 €
194/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - spoločné svetlo BD 13
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
1,86 €
193/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny spoločné svetlo BD 110
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
1,50 €
192/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - VO
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
68,92 €
191/2019
31.12.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
190/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - KD
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
19,64 €
189/2019
31.12.2019
Faktúra Vodné BD 13,110,113,9 a KD
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
141,00 €
188/2019
31.12.2019
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
53/2019
30.12.2019
Zmluva Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
187/2019
30.12.2019
Faktúra Likvidácia odpadovej vody KD a OcU
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
146,84 €
186/2019
20.12.2019
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €