Samospráva obce

Starosta obce: Ing. Jaroslav Podhorány

Zástupca starostu obce: Tomáš Hrnčiar

 

Poslanci:

Tomáš Hrnčiar
Ing. Peter Pethö
Martin Gejdoš
Mgr. Petra Diškancová
Marian Feherpataky  

 

Komisie:

1. Komisia stavebná, bytová, životného prostredia a verejného poriadku 

Predseda: Marian Feherpataky

Členovia: Miroslav Tkáč, Martin Gejdoš, Ladislav Kollár, Ján Šlachta ml.


2. Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Ing. Peter Pethö

Členovia: Zuzana Gregorová, Elena Hrnčiarová, Gabriela Cabanová, Lucia Adamčiaková


3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Tomáš Hrnčiar

Členovia: Martin Gejdoš, Mgr. Petra Diškancová


Hlavný kontrolór obce: Ing. Vladimír Šiarnik