• Oznámenia

  • 25.05.2023 13:15

   STAVANIE MÁJA - POZVÁNKA

   Kultúrna komisia v spolupráci s obcou Malatíny všetkých srdečne pozýva na Deň detí spojený so stavaním mája, ktorý sa uskutoční túto sobotu 27. mája 2023 so začiatkom o 14:00 hodine pred Kultúrnym domom.

   Pozvánka

  • 09.05.2023 08:25

   BEH DOLINKAMI - pozvánka

   Občianske združenie Tri Malatíny všetkých srdečne pozýva na 2. ročník športového podujatia BEH DOLINKAMI MALATÍNY, ktoré sa uskutoční 20. mája 2023 v CAMP-e SOJKA. Tohtoročné podujatie je spojené aj so Štafetou SRDCA pre detičky s downovým syndrómom. Viac informácií na tel.čísle: +421 903 769 077, email: oztrimalatiny@gmail.com. Plagát na stiahnutie

  • 02.05.2023 11:30

   HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV V MÁJI 2023

   Plasty + kov: 25. máj (vrecia + kontajnery bytovky Niž.Malatíny)

   Sklo: 31. máj

   TKO: štvrtky 11. a 25. máj

   Vývoz papiera sa v mesiaci máj neuskutoční

   Upozornenie: zberová spoločnosť zbiera odpad od 6:00 hod. ráno, preto prosíme občanov o vykladanie zberových nádob/vriec večer pred zberom alebo skoro ráno v deň zberu. Zberová spoločnosť ďalej žiada podnikateľské subjekty o riadne označovanie zberných nádob, aby bolo možné posúdiť, či sa jedná o podnikateľský subjekt alebo o občana. Ďakujeme za pochopenie.

   Leták na stiahnutie