Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   23.01.2023 11:55

   2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 23.01.2023 TU 2022 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 08.12.2022 TU Pozvánka na ustanovujúce zasadnuti... VIAC

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   01.12.2022 09:30

   Harmonogram vývozu odpadov v mesiaci december 2022 TU Harmonogram vývozu odpadov v mesiaci november 2022 TU Harmonogram vývozu odpadov v mesiaci októbri 2022 TU Hamonogram vývozu odpadov v me... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   14.10.2021 13:00

   Október - mesiac úcty k starším - pozvánka na vypočutie rozhlasového pásma dňa 17. októbra 2021. Viac TU Kultúrna komisia obce Malatíny Vás pozýva na plavbu loďou po Liptovskej Mare dňa 28.08.2020&... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:19

   Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2023 zverejnený 29.11.2022, PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2022 zverejnený 15.08.2022, schválený 30.08.2022 PDF Vyhlásenie voľby hlavného... VIAC