Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   26.07.2016 11:00

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci september 2019 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci august 2019 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci júl 2019 PDF Harmo... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   28.12.2015 15:15

   Stavanie mája a deň detí - zverejnené 16.05.2019 PDF Malatínsky  výlet - zverejnené 16.4.2019 - PDF Pozvánka na fašiangovú veselicu - zverejnené dňa 17.1,2019 PDF Pozvánka na divadelné predsta... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 201... VIAC

  • Záverečný účet obce

   09.06.2015 09:45

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 schválený dňa 13.6.2019 PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 zverejnený dňa 28.05.2019 o 16,00 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2017 schválený dňa... VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   18.05.2015 12:50

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 28.09.2019 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 10.06.2019 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zvere... VIAC

  • Oznámenia

   09.04.2015 07:00

   Zdravotná starostlivosť v domácom prostredí - informácia plagát PDF Oznámenie - dotácie ŽSK - plagát PDF Oznámenie - dotácie ŽSK PDF Oznámenie - jarné upratovanie na deň 06.04.2019 PDF Oznáme... VIAC