Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   24.09.2020 10:30

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci október 2020 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci september 2020 PDF Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera PDF Harm... VIAC

  • Oznámenia

   21.09.2020 08:10

   Bezpečnosť pitnej vody - vyhlásenie LVS, a.s. PDF Výdaj naturálií 22.09.2020 - oznámenie spoločnosti LK-SERVIS spol. s r.o. PDF Oznámenie SSD o prerušení distribúcie elektriny dňa 09.09.2020 v č... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   25.08.2020 15:55

   Kultúrna komisia obce Malatíny Vás pozýva na plavbu loďou po Liptovskej Mare dňa 28.08.2020 PDF Kultúrna komisia obce Malatíny Vás srdečne pozýva na akcie - Stavanie mája (31.05.2020) a Deň de... VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   31.07.2020 10:35

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 31.07.2020 PDF Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2020 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva z... VIAC

  • Záverečný účet obce

   21.05.2020 09:00

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2019 zverejnený dňa 21.05.2020 o 09,00 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 schválený dňa 13.6.2019 PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 201... VIAC