Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   26.07.2016 11:00

   Zberný dvor - Svätý Kríž - oznam PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci marec 2020 PDF Oznámenie o úrovni vytriedenia  komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Malatíny PDF Tabuľka... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   28.12.2015 15:15

   Starosta obce Malatíny Vás pozýva na divadelné predstavenie, ktoré sa uskutoční dňa 6.januára 2020 t.j. pondelok o 18,00 hodine v kultúrnom dome Malatíny  PDF Stavanie mája a deň detí - zverejne... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 201... VIAC

  • Záverečný účet obce

   09.06.2015 09:45

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 schválený dňa 13.6.2019 PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 zverejnený dňa 28.05.2019 o 16,00 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2017 schválený dňa... VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   18.05.2015 12:50

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 14.11.2019 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 28.09.2019 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zvere... VIAC

  • Oznámenia

   09.04.2015 07:00

   Oznam pre vlastníkov od spoločnosti LK -SERVIS PDF Zdravotná starostlivosť v domácom prostredí - informácia plagát PDF Oznámenie - dotácie ŽSK - plagát PDF Oznámenie - dotácie ŽSK PDF Oznámenie -... VIAC