Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   26.07.2016 11:00

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci marec 2019 PDF Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 zverejnené 26.02.2019 PDF Tabuľka - výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   28.12.2015 15:15

   Pozvánka na fašiangovú veselicu - zverejnené dňa 17.1,2019 PDF Pozvánka na divadelné predstavenie - zverejnené dňa 19.12.2018 PDF Mikuláš v Malatínach PDF Otvorenie námestia PDF Western rodeo PD... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnené 16.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2018 - zverejnenie 27.11.2017... VIAC

  • Záverečný účet obce

   09.06.2015 09:45

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2017 schválený dňa 27.06.2018 PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2017 zverejnený 31.05.2018 o 18,10 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2016 zverejnený 18.05... VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   18.05.2015 12:50

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 29.01.2019 PDF Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.12.2018 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.... VIAC

  • Oznámenia

   09.04.2015 07:00

   Oznámenie - vyčistime svoju obec - jarná brigáda na 14.4.2018  PDF TU Oznámenie - vyčistime svoju obec - jarná brigáda na 22.4.2017 PDF TU Oznámenie úradu práce SV a R Liptovský Mikul... VIAC