Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Záverečný účet obce

   21.05.2020 09:00

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2019 zverejnený dňa 21.05.2020 o 09,00 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 schválený dňa 13.6.2019 PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2018... VIAC

  • Oznámenia

   21.05.2020 10:25

   Oznámenie SSD o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.05.2020 v čase od 7:30 do 16:30 PDF Oznam pre vlastníkov od spoločnosti LK -SERVIS PDF Zdravotná starostlivosť v domácom prostredí - informác... VIAC

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   28.04.2020 18:30

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci máj 2020 PDF Oznam spoločnosti OZO a. s.  - opatrenia pri vývoze komunálneho a separovaného zberu PDF PDF2 Harmonogram vývozu separované... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   28.12.2015 15:15

   Starosta obce Malatíny Vás pozýva na divadelné predstavenie, ktoré sa uskutoční dňa 6.januára 2020 t.j. pondelok o 18,00 hodine v kultúrnom dome Malatíny  PDF Stavanie mája a deň detí - zverejne... VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 201... VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   18.05.2015 12:50

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 14.11.2019 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 28.09.2019 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zvere... VIAC