2023

18.12.2023 10:00

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.11.2023 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.11.2023 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.08.2023 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.08.2023 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.06.2023 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.06.2023 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.04.2023 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.04.2023 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.03.2023 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.03.2023 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.01.2023 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.01.2023 PDF