2018

05.06.2018 12:40

Zverejnené dňa 04.07.2018 :Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa ustanovujú podmienky držania psov na území obce Malatíny PDF
Zverejnené dňa 5.6.2018 : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018, ktorým sa ustanovujú podmienky držania psov na území obce Malatíny PDF