VOĽBY

10.06.2024 09:50

VOĽBY 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti 
Zverejnenie informácie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti 
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v obci Malatíny 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Zverejnenie informácie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Zoznam kandidátov na prezidenta SR 
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 1.kolo 
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 2. kolo

VOĽBY 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený  
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Zverejneneie informácie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti 
Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie 
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka OVK 
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v obci Malatíny

VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Informácia o podmieniach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí 
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov  
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie 
Zverejnenie mena a kontaktov zapisovateľky MVK pre podanie kandidátskych listín 
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 
Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2022-2026  
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka MVK, OVK 
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Zverejnenie informácie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva  
Oznámenie o špeciálnom hlasovaní - COVID-19    
Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov
Oznámenie o volebných obvodoch a o počte poslancov pre voľby do orgánov ŽSK 2022
Zoznam miest a obcí podľa jednotlivých volebných obvodov ŽSK
Zoznam miest a obcí patriacich do volebného obvodu č. 5 Liptovský Mikuláš
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK 
Oznámenie o špeciálnom hlasovaní - COVID-19  
Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov