Záverečný účet obce

02.06.2021 11:05

Záverečný účet obce Malatíny rok 2020 zverejnený 02.06.2021 PDF
Záverečný účet obce Malatíny rok 2019 zverejnený dňa 21.05.2020 o 09,00 hod. PDF

Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 schválený dňa 13.6.2019 PDF
Záverečný účet obce Malatíny rok 2018 zverejnený dňa 28.05.2019 o 16,00 hod. PDF
Záverečný účet obce Malatíny rok 2017 schválený dňa 27.06.2018 PDF
Záverečný účet obce Malatíny rok 2017 zverejnený 31.05.2018 o 18,10 hod. PDF
Záverečný účet obce Malatíny rok 2016 zverejnený 18.05.2017 o 12,30 hod. PDF
Záverečný účet obce Malatíny rok 2015 - PDF
Záverečný účet obce Malatíny rok 2014 - PDF