Dokumenty

21.03.2024 07:30

ŠTATÚT OBCE MALATÍNY

Štatút obce 2018
Erb obce
Vlajka obce
Pečať obce

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zabezpečenie odpadu pri výskyte medveďa hnedého - informácia
Zariadenie na zhodnotenie odpadov - informácia

ROK 2023
Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štatistického zisťovania zverejnené 21.03.2024
Oznámenie o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2023 v obci Malatíny 
Tabuľka - výpočet miery vytriedenia odpadov za rok 2023 v obci Malatíny 

ROK 2022
Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štatistického zisťovania zverejnené 14.03.2023
Oznámenie o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2022 v obci Malatíny
Tabuľka - výpočet miery vytriedenia komunánych odpadov za rok 2022 v obci Malatíny

ROK 2021
Certifikát za rok 2021
Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štatistického zisťovania zverejnené 24.03.2022
Oznámenie o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2021 v obci Malatíny
Tabuľka - výpočet miery vytriedenia komunánych odpadov za rok 2021 v obci Malatíny

ROK 2020
Oznámenie o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Malatíny
Tabuľka - výpočet miery vytriedenia komunánych odpadov za rok 2020 v obci Malatíny

ROK 2019
Oznámenie o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Malatíny
Tabuľka - výpočet miery vytriedenia komunánych odpadov za rok 2019 v obci Malatíny

AUDIT

ROK 2022
Správa z auditu účtovnej závierky rok 2022
Výročná správa obce Malatíny za rok 2022

ROK 2021
Správa z auditu účtovnej závierky rok 2021
Výročná správa obce Malatíny za rok 2021

ROK 2020
Správa z auditu účtovnej závierky rok 2020
Výročná správa obce Malatíny za rok 2020

ROK 2019
Správa z auditu účtovnej závierky rok 2019
Výročná správa obce Malatíny za rok 2019

ROK 2016
Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016

ROK 2015

Výročná správa audítora za rok 2015
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke rok 2015
ROK 2014
Výročná správa audítora za rok 2014
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke rok 2014
ROK 2013
Správa nezávisleho Audítora
Dodatok správy Audítora

PHSR

PHSR na roky 2023 - 2029
PHSR na roky 2016 - 2022