Dokumenty

ŠTATÚT OBCE MALATÍNY

Štatút obce 2018
Erb obce
Vlajka obce
Pečať obce

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROK 2021
Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štatistického zisťovania zverejnené 24.03.2022
Oznámenie o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2021 v obci Malatíny
Tabuľka - výpočet miery vytriedenia komunánych odpadov za rok 2021 v obci Malatíny

ROK 2020
Oznámenie o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Malatíny
Tabuľka - výpočet miery vytriedenia komunánych odpadov za rok 2020 v obci Malatíny

ROK 2019
Oznámenie o vytriedení komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Malatíny
Tabuľka - výpočet miery vytriedenia komunánych odpadov za rok 2019 v obci Malatíny

VOĽBY

ROK 2018

Uverejnenie výsledkov volieb
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka MVK a OVK
Oznámenie - vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávnych obcí
Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča

AUDIT

ROK 2020
Správa z auditu účtovnej závierky rok 2020
Výročná správa obce Malatíny za rok 2020

ROK 2019
Správa z auditu účtovnej závierky rok 2019
Výročná správa obce Malatíny za rok 2019

ROK 2016
Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016

ROK 2015

Výročná správa audítora za rok 2015
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke rok 2015
ROK 2014
Výročná správa audítora za rok 2014
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke rok 2014
ROK 2013
Správa nezávisleho Audítora
Dodatok správy Audítora

PHSR

PHSR na roky 2016 - 2022