Ochrana osobných údajov

Dokumentáciu k ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/315605/sk/zakladne-informacie