Samospráva obce

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce
Radislav Hazucha, zástupca starostu

Poslanci:

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč  

Komisie :

1. Stavebná, bytová, životného prostredia, verejného poriadku 
    Predseda :  Miroslav Tkáč
    Členovia : Tomáš Hrnčiar, Ladislav Kollár, Mgr. Veronika Frniaková, Gabriela Cabanová
2. Kultúry, školstva, športu
    Predseda : Gejdoš Martin
    Členovia : Roman Kováč, Nejedlá Silvia, Mgr. Petra Diškancová
3. Na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
    Predseda : Radislav Hazucha
    Členovia : Martin Gejdoš, Tomáš Hrnčiar

Hlavný kontrolór obce :

Bc. Moravová Gabriela


Libuša Moravčíková - samostatný odborný referent