2024

15.12.2023 10:20

Rozpočet obce Malatíny na rok 2024 a na roky 2025-2026 schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023 PDF

Návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2024 a na roky 2025-2026 zverejnený dňa 24.11.2023 PDF