2020

14.12.2020 12:30

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020 o miestnach daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny zverejnené dňa 14.12.2020 PDF

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny zverejnené dňa 14.12.2020 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2020 o miestnach daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny zverejnené dňa 23.11.2020 PDF

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2020 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny zverejnené dňa 23.11.2020 PDF