Kontrolór obce

10.06.2015 09:20

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019 - zverejnený 16.10.2018 schválený 31.10.2018 PDF
Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 - zverejnené 12.06.2018 PDF
Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2018 - zverejnenie 27.11.2017  PDF
Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2017 - zverejnenie 30.5.2017 - PDF
Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2016 -  5.10.2016  - PDF
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny - PDF
Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2016 -PDF
Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2015 -PDF