Vývoz odpadov v auguste 2022

28.07.2022 14:35

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV V AUGUSTE 2022

Papier: 4. a 18. augusta

Plasty, kov: 2. a 16. augusta, 1 vývoz medzi 22. - 26. augustom

Sklo: 29. augusta 

TKO: 4. a 18. augusta

Leták na stiahnutie