Vývoz odpadov - december 2023

30.11.2023 08:00

VÝVOZ ODPADOV - DECEMBER 2023

Papier: 5. december

Plasty a kov: 7. a 19. december

Sklo: 21. december

TKO: 7. a 21. december

Leták na stiahnutie