Predchádzanie protiprávnej činnosti v súvislosti s COVID-19

30.05.2020 14:00

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský Mikuláš dáva do pozornosti informácie o prevencii protíprávnej činnosti v súvislosti s COVID-19.

Ochrana seniorov PDF

Prevencia násilia PDF