Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina

25.01.2017 07:55

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov č. OU-ZA-OOP4-2017/002842-02/CVI zo dňa 10.1.2017- PDF