Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.12.2017 11:05

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa zverejnený dňa 13.12.2017 PDF