Zámer predaja nehnuteľnosti - osobitný zreteľ

13.03.2023 14:00

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Malatíny, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa PDF