Vývoz odpadov v októbri 2022

30.09.2022 14:45

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV V OKTÓBRI 2022

Papier: 10. a 26. októbra

Sklo: 27. októbra

Plasty, kov: 10., 17. a 31. októbra

TKO: vo štvrtok 13. a 27. októbra

Leták na stiahnutie