Všeobecné záväzné nariadenia

  • 2013

   10.04.2015 08:40

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č.2/2013 o podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č.1/2013 o miestnej dani za psa VIAC

  • 2012

   10.04.2015 08:40

   Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 8/2012 o miestnej dani za ubytovanie  Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny č. 7/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva ... VIAC