Verejná vyhláška

20.06.2018 11:40

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - PDF