Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš

22.11.2016 07:20

Usmernenie - kroky zabezpečujúce zvýšenie biologickej ochrany - PDF