Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

27.04.2022 11:45

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín PDF