Oznámenie o predaji pozemkov - priamy predaj

12.07.2017 07:00

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený :
- na úradnej tabuli obce Malatíny odo dňa 12.07.2017 
- na internetovej stránke www.obecmalatiny.sk odo dňa 12.07.2017
Oznámenie o predaji pozemku - priamy predaj 133/4 - PDF  
Oznámenie o predaji pozemku - priamy predaj 133/6 - PDF  
Oznámenie o predaji pozemku - priamy predaj 133/7 - PDF