Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - vypaľovanie trávnych porastov

10.04.2018 12:00

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - zverejnené dňa 17.05.2018 - PDF
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru -  zverejnené dňa 20.04.2018 - PDF
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - vypaľovanie trávnych porastov -  zverejnené dňa  10.04.2018  - PDF