Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine od 03. júna 2017 počas štyroch po sebe nasledujúcich víkendov

01.06.2017 14:40

Informácia o zjazdnosti cesty od 03. júna 2017 PDF