Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina

13.12.2016 15:25

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OOP4-2016/043260-02/CVI zo dňa 8.12.2016 - PDF