Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   24.08.2023 12:35

   2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 24.08.2023 TU Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 13.06.2023 TU Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľ... VIAC

  • Riešenie migračných výziev v obci Malatíny

   19.08.2023

   Obec Malatíny sa spolupodieľala v rámci poskytovania pomoci všetkým osobám, ktoré utekali pred vojnovým konfliktom. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálne... VIAC

  • Stavebné úpravy Zvonice v Malatínach

   14.02.2023 10:10

   Stavebné úpravy zvonice v Malatínach - Financované z prostriedkov EPRF 2014-2020       VIAC

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:19

   Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2023 zverejnený 01.06.2023, schválený 19.06.2023 PDF Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2023 zverejnený 29.11.2022, schválený 14.12.2022 ... VIAC