Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
85/2013
30.05.2013
Faktúra Účtovníctvo
ROAX , SNP 1446/43-7 , Považská Bystrica , 017 01
200,00 €
84/2013
30.05.2013
Faktúra Vývoz nádob 4/2013
Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
32,40 €
83/2013
20.05.2013
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
82/2013
20.05.2013
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu
Alianz slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
167,65 €
81/2013
20.05.2013
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu 4
Alianz slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
167,65 €
80/2013
20.05.2013
Faktúra Poistné bytov
Alianz slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
79/2013
20.05.2013
Faktúra Doprava a uloženie KO odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
341,13 €
78/2013
20.05.2013
Faktúra Olej do krovinoreza
Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 03101
15,50 €
77/2013
20.05.2013
Faktúra Príspevok na rok 2013
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
20,20 €
76/2013
20.05.2013
Faktúra Potvrdenie účtovnej závierky rok 2012
Ekoauditor spol s r.o. , Letecká 22, Bratislava, 831 03
199,16 €
75/2013
20.05.2013
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
36,41 €
74/2013
20.05.2013
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
21,50 €
73/2013
20.05.2013
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
15,98 €
72/2013
07.05.2013
Faktúra Doplatok zák.poistenia auta
ČSOB, a.s. 29 , P.O.Box 20, Bratislava , 031 04
8,48 €
71/2013
07.05.2013
Faktúra Členský poplatok na rok na I.polrok 2013
Klaster Liptov , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 03142
375,00 €