Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

20.07.2020 11:40

Obec Malatíny zverejňuje zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF