Výdaj naturálií

16.10.2023 15:45

OZNAM O VÝDAJI NATURÁLIÍ

Spoločnosť LK-SERVIS spol. s r.o., oznamuje vlastníkom, ktorých pôdu má v prenájme, že vo štvrtok 19. októbra 2023 v čase od 08:00 do 17:00 hodiny bude na hospodárskom dvore vydávať naturálie za nájom pôdy. Vydávať sa bude obilie spolu so zemiakmi. Na obilie je potrebné si doniesť vlastné vrecia. Naturálie iným žiadateľom sa budú vydávať len na základe podpísaného splnomocnenia.