Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši

14.05.2020 14:35

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši v rámci požiarnej prevencie

odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 14.05.2020 od 16.00 hod.

PDF