Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

06.07.2022 11:45

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "IBV Malatíny - 11 RD" v rozsahu SO 06 Rozšírenie verejného osvetlenia a SO 07 Rozšírenie obecného rozhlasu PDF