Oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-O Malatíny

14.03.2023 13:40

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malatíny PDF