Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

25.07.2017 14:15

Správne konanie 25.07.2017 PDF