Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Ľubeľa"

05.08.2020 10:05

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Ľubeľa PDF