Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027"

24.07.2020 08:15

List PDF

Oznámenie o strategickom dokumente PDF