Oznámenie o strategickom dokumente "Plán dopravnej obslužnosti ŽSK"

28.10.2020 14:05

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie zasiela oznámenie o strategickom dokumente "Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja". Do oznámenia je možné nahliadnuť na obecnom úrade v čase úradných hodín PDF