Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
137/2023
02.11.2023
Faktúra paušálny poplatok - odchyt túlavých psov 10/2023
OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201
10,00 €
136/2023
02.11.2023
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 11/2023
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
35/2023
31.10.2023
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 113/7 (P.Hajnal)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
130,79 €
34/2023
31.10.2023
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 113/4 (M.Mastišová)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
140,58 €
33/2023
30.10.2023
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2023 (K.Vincens VINCENS)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
120,12 €
25/2023
24.10.2023
Objednávka pranie, sušenie, mangľovanie obrusov a utierok - Kultúrny dom
Gabriela Šurinová, Ivachnová 15, Ivachnová, 03483
100,00 €
135/2023
24.10.2023
Faktúra revízia komínov a dymovodov 13 ks
Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 02601
349,44 €
134/2023
24.10.2023
Faktúra ÚPN obce Malatíny - KEP, PaR a návrh zadania
Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, Bratislava , 83102
6 000,00 €
133/2023
17.10.2023
Faktúra zber a zhodnotenie kuchynského odpadu
OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
21,60 €
132/2023
17.10.2023
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
944,38 €
131/2023
17.10.2023
Faktúra základná letecká fotomapa
CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, Banská Bystrica, 97401
238,80 €
24/2023
12.10.2023
Objednávka čistenie komínov
Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 02601
350,00 €
23/2023
12.10.2023
Objednávka výmena PVC okna 1 ks BD 110/6
Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212
1 100,00 €
130/2023
10.10.2023
Faktúra použitie služobného motorového vozidla pre účely SOcÚ Lipt. Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41 , Liptovský Mikuláš, 031 01
12,92 €
129/2023
10.10.2023
Faktúra služby technika BOZP a PO za 3.Q. 2023
Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 03901
86,40 €