Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
78/2018
20.06.2018
Faktúra Elektropráce - Verejné osvetlenie Magura Village
Ján Šturek - EL ŠTUR, 76, Partizánska Ľupča, 032 15
265,00 €
77/2018
20.06.2018
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
56,09 €
76/2018
20.06.2018
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
688,87 €
75/2018
20.06.2018
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
74/2018
19.06.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
15/2018/1
14.06.2018
Zmluva Rozhodnutie -povolenie vkladu č. V1802/2018 ku zmluve č. 15/2018
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, Kollárova 3, Liptovský Mikuláš, 03101
0,00 €
73/2018
07.06.2018
Faktúra Ochrana osobných údajov s komentárom - Poradca 10/2018
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001
4,58 €
72/2018
07.06.2018
Faktúra Programátorské a obsahové práce
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
12,00 €
15/2018
07.06.2018
Objednávka Objednanie prác na verejnom osvetlení
Ján Šturek - EL ŠTUR, 76, Partizánska Ľupča, 032 15
265,00 €
14/2018
07.06.2018
Objednávka Objednávame u Vás : Ochranu osobných údajov s komentárom
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 01001
5,00 €
13/2018
07.06.2018
Objednávka Objednanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty časti pozemkov LV 442 a 935
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
71/2018
06.06.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
70/2018
06.06.2018
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
23/2018
06.06.2018
Zmluva Zmluva o nájme bytu 13/6
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
147,73 €
22/2018
06.06.2018
Zmluva Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
0,00 €