Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
193/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny spoločné svetlo BD 110
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
1,50 €
192/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - VO
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
68,92 €
191/2019
31.12.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
190/2019
31.12.2019
Faktúra Dodávka a distribúcia elektriny - KD
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
19,64 €
189/2019
31.12.2019
Faktúra Vodné BD 13,110,113,9 a KD
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
141,00 €
188/2019
31.12.2019
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
53/2019
30.12.2019
Zmluva Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
187/2019
30.12.2019
Faktúra Likvidácia odpadovej vody KD a OcU
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
146,84 €
186/2019
20.12.2019
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
185/2019
19.12.2019
Faktúra Programátorské práce, zverejňovanie položky
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
18,00 €
184/2019
18.12.2019
Faktúra Vyúčtovanie poistného BD 110
Alianz slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
183/2019
18.12.2019
Faktúra Vyúčtovanie poistného KD a byty s.č.9
Alianz slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
485,20 €
182/2019
18.12.2019
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
556,66 €
41/2019
16.12.2019
Objednávka Oprava vchodových dverí v BD 13 - objednávka
Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212
500,00 €
40/2019
16.12.2019
Objednávka Likvidácia odpadovej vody KD a OcU
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
150,00 €