Vývoz odpadov v marci 2023

27.02.2023 11:55

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV V MARCI 2023

Plasty + kov: 20. marec (vrecia + kontajnery bytovky Niž.Malatíny)

Sklo: 31. marec

Komunálny odpad: štvrtky 2., 16. a 30. marec

! Vývoz papiera sa v mesiaci marec neuskutoční !

Leták na stiahnutie